Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 11.
  mgr Anna Derdak

  Nowe obowiązki informacyjne podatników jako przesłanka jakości systemu podatkowego.

  • Promotor: dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, prof. ucz.
  • Data obrony: 16.10.2023r.
  • Status: w toku
 2. 12.
  mgr Justyna Jastrun

  Dokument papierowy a dokument elektroniczny w postępowaniu adminstracyjnym

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska
  • Data obrony: 16.10.2023r.
  • Status: w toku
 3. 13.
  mgr Adam Jasiński

  Wpływ czynników pozaustawowych na odpowiedzialność karną

  • Promotor: dr hab. Sławomir Żółtek, prof. ucz.
  • Data obrony: 09.10.2023r.
  • Status: w toku
 4. 14.
  mgr Jakub Kwieciński

  Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading w praktyce wymiaru sprawiedliwości

  • Promotor: dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak
  • Data obrony: 09.10.2023r.
  • Status: w toku
 5. 15.
  mgr Małgorzata Wysocka

  Działania Unii Europejskiej w sferze ustalania wynagrodzenia za pracę

  • Promotor: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. UW
  • Data obrony: 04.10.2023r.
  • Status: w toku
 6. 16.
  mgr Justyna Semenovič-Yashina

  Status prawny polskiej mniejszości narodowej na Litwie w świetle prawa międzynarodowego

  • Promotor: prof. dr hab. Karol Karski
  • Data obrony: 04.10.2023r.
  • Status: w toku
 7. 17.
  mgr Rafał Kaczmarczyk

  Położenie prawne muzułmanów w Polsce międzywojennej

  • Promotor: dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. ucz.
  • Data obrony: 05.09.2023r.
  • Status: w toku
 8. 18.
  mgr Monika Wieczorek

  Prywatność stron stosunku pracy jako dobro chronione

  • Promotor: dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, prof. ucz.
  • Data obrony: 19.06.2023r.
  • Status: zamknięty
 9. 19.
  mgr Agata Kozłowska

  Świadczenie usług przez administrację publiczną w formie partnerstwa publiczno-prywatnego

  • Promotor: prof. dr hab. Jacek Jagielski
  • Data obrony: 19.06.2023r.
  • Status: zamknięty
 10. 20.
  mgr Michał Piechota

  Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości a prawo dostępu do sądu w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Zubik
  • Data obrony: 12.06.2023r.
  • Status: w toku