Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 41.
  mgr Andrzej Massalski

  Wykonawcza jurysdykcja karna w stosunku do personelu wojsk sojuszniczych w świetle Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych z 1951 r.

  • Promotor: dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, prof. UW
  • Data obrony: 12.01.2023r.
  • Status: w toku
 2. 42.
  mgr Andrzej Bujak

  Zawarcie umowy na podstawie wzorca Powszechnej Licencji Publicznej

  • Promotor: dr hab. Wojciech Machała
  • Data obrony: 09.01.2023r.
  • Status: w toku
 3. 43.
  mgr Piotr Frątczak

  Rola prawa bankowego prywatnego w regulacji działalności bankowej - analiza na podstawie wybranych konstrukcji umownych

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 4. 44.
  mgr Dawid Rejmer

  Regulacja bilansowych aspektów połączenia spółek w kodeksie spółek handlowych i innych ustawach

  • Promotor: dr hab. Artur Nowacki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 5. 45.
  mgr Włodzimierz Rojek

  Instytucja sędziego pokoju w Kanadzie na tle porównawczym

  • Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 6. 46.
  mgr Michał Strzępek

  Konstytucyjny status samorządu zawodowego

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Zubik
  • Data obrony: -
  • Status: w toku
 7. 47.
  mgr Marta Sznajder

  Pozycja prawna używaczy w prawie patentowym

  • Promotor: prof. dr hab. Monika Dąbrowska
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 8. 48.
  mgr Wojciech Engelking

  Post-decyzjonistyczny instytucjonalizm w myśli politycznej i prawnej Carla Schmitta

  • Promotor: dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. ucz.
  • Data obrony: -
  • Status: w toku