Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 21.
  mgr Piotr Jeżak

  Sprawiedliwość proceduralna jako gwarancja ochrony praw jednostki w postępowaniu sądowym

  • Promotor: PROF DR HAB. Marek Zubik
  • Data obrony: 16.07.2019r.
  • Status: zamknięty
 2. 22.
  mgr Dariusz Nasiłowski

  Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi na obszarze zurbanizowanym aglomeracji warszawskiej. Problematyka prawno-organizacyjna.

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 01.07.2019r.
  • Status: zamknięty
 3. 23.
  mgr Mariusz Sudoł

  Prawne aspekty bankowości biometrycznej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Data obrony: 01.07.2019r.
  • Status: zamknięty
 4. 24.
  mgr Jakub Chowaniec

  Prawny model szczególnego podatku od transakcji finansowych

  • Promotor: PROF. DR HAB. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 01.07.2019r.
  • Status: zamknięty
 5. 25.
  mgr Piotr Niezgódka

  Test trójstopniowy a paradygmaty prawa autorskiego

  • Promotor: PROF DR HAB. Monika Dąbrowska
  • Data obrony: 25.06.2019r.
  • Status: zamknięty
 6. 26.
  Mgr Magdalena Prządka-Leszczyńska

  Regulacja rynku mediów audiowizualnych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Studium prawnoporównawcze.

  • Promotor: DR HAB. Filip Elżanowski
  • Data obrony: 24.06.2019r.
  • Status: zamknięty
 7. 27.
  Mgr Konrad Dobrowolski

  Zdolność kredytowa jako instrument ograniczania ryzyka kredytowego banku

  • Promotor: PROF DR. HAB. Hanna Gronkiewicz-Waltz
  • Data obrony: 24.06.2019r.
  • Status: zamknięty
 8. 28.
  Mgr Agata Niewiadomska

  Instrumenty prawne wspólnej polityki rolnej wpływające na konkurencyjność polskiego rolnictwa

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 24.06.2019r.
  • Status: zamknięty
 9. 29.
  mgr Anna Szepietowska

  Wpływ unijnych instrumentów makroostrożnościowych na działalność gospodarczą banków

  • Promotor: DR HAB. Anna Zawidzka-Łojek
  • Data obrony: 12.06.2019r.
  • Status: zamknięty
 10. 30.
  mgr Beata Brynczak

  System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej w świetle zasady "zanieczyszczający płaci"

  • Promotor: PROF. ZW. DR HAB. Maria M. Kening-Witkowska
  • Data obrony: 12.06.2019r.
  • Status: zamknięty