Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program dydaktyczny

Program dydaktyczny Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego

Program Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego obejmuje 8 przedmiotów (bloków tematycznych) dotyczących zarówno podstawowych dziedzin prawa, jak również dziedzin bardziej szczegółowych z zakresu obrotu gospodarczego.

Na program kursu składają się następujące przedmioty:

  • Prawo cywilne: umowy, odpowiedzialność cywilna, ustawodawstwo konsumenckie
  • Prawo handlowe 
  • Prawo konstytucyjne Włoch oraz UE 
  • Prawo karne materialne i procesowe 
  • Kontrakty i zabezpieczanie wierzytelności (zajęcia warsztatowe w zakresie opracowywania umów oraz innych dokumentów)
  • Prawo bankowe
  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo administracyjne materialne i procesowe 

Program dydaktyczny Master di I livello in Diritto italiano

Uczestnicy studiów Master di I livello in Diritto italiano są ponadto zobowiązani do zaliczenia w trakcie pobytu we Włoszech (w II semestrze) od 3 do 5 kursów akademickich z oferty dydaktycznej Wydziału Prawa Universita’ degli Studi di Catania. Kursy te ustalane są indywidualnie z tutorem we Włoszech, w zależności od zainteresowań naukowych i zawodowych uczestnika.

Łącznie uczestnik studiów Master di I livello in Diritto italiano jest zobowiązany zrealizować nie mniej niż 360 godzin akademickich zajęć (z czego zajęcia Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego to łącznie 192 godziny akademickie).