Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 41.
  mgr Izabela Jackowska

  Odpowiedzialność administracyjnoprawna uczestników rynku kapitałowego

  • Promotor: DR HAB. Marcin Dyl
  • Data obrony: 01.04.2019r.
  • Status: zamknięty
 2. 42.
  mgr Tadeusz Oniśko

  Zakres i przesłanki opodatkowania podmiotów prawa publicznego podatkiem od wartości dodanej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Elżbieta Kornberger-Sokołowska
  • Data obrony: 01.04.2019r.
  • Status: zamknięty
 3. 43.
  mgr Agnieszka Gołąb

  Umorzenie postępowania w procesie cywilnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Karol Weitz
  • Data obrony: 11.03.2019r.
  • Status: zamknięty
 4. 44.
  mgr Paulina Kimla-Kaczorowska

  Prawne uwarunkowania finansowania przez spółkę akcyjną nabycia lub objęcia emitowanych przez nią akcji (financial assistance)

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Jastrzębski
  • Data obrony: 11.03.2019r.
  • Status: zamknięty
 5. 45.
  mgr Piotr Franczak

  Metody regulacji spółek zagranicznych w prawie prywatnym międzynarodowym

  • Promotor: DR HAB. Andrzej Wiśniewski
  • Data obrony: 06.03.2019r.
  • Status: zamknięty
 6. 46.
  mgr. Piotr Sekinda

  Transakcje opcji walutowych w polskim systemie prawnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Jastrzębski
  • Data obrony: 26.02.2019r.
  • Status: zamknięty
 7. 47.
  mgr Bartosz Wołodkiewicz

  Ustanowienie jurysdykcji krajowej przez wdanie się w spór według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 215/2012

  • Promotor: PROF. DR HAB. Karol Weitz
  • Data obrony: 25.02.2019r.
  • Status: zamknięty
 8. 48.
  mgr Paweł Izdebski

  Administracyjnoprawne środki ochrony konsumentów na rynku kapitałowym w ramach działalności Komisji Nadzoru Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Wajda
  • Data obrony: 25.02.2019r.
  • Status: zamknięty
 9. 49.
  mgr Filip Majdowski

  Status prawno-podatkowy kontrolowanej jednostki zagranicznej w podatku dochodowym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 25.02.2019r.
  • Status: zamknięty
 10. 50.
  mgr Jędrzej Maśnicki

  Redukcja emisji poprzez stosowanie konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik w świetle wymagań prawa Unii Europejskiej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 20.02.2019r.
  • Status: zamknięty