Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 31.
  mgr Iwona Miedzińska

  Ochrona praw pasażerów kolei w Unii Europejskiej

  • Promotor: PROF. ZW. DR HAB. Maria M. Kening-Witkowska
  • Data obrony: 12.06.2019r.
  • Status: zamknięty
 2. 32.
  mgr Paweł Mazur

  Odpowiedzialność kontraktowa między akcjonariuszami w sprawach ze stosunku spółki

  • Promotor: DR HAB. Konrad Osajda
  • Data obrony: 10.06.2019r.
  • Status: zamknięty
 3. 33.
  mgr Adam Lasek

  Pozycja prawna gospodarstwa rolnego w polskim systemie prawnym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 06.06.2019r.
  • Status: zamknięty
 4. 34.
  mgr Przemysław Kępa

  Realizacja gospodarki łowieckiej i jej wpływ na działalność rolniczą w świetle uregulowań z zakresu prawa łowieckiego

  • Promotor: DR HAB. Adam Niewiadomski
  • Data obrony: 03.06.2019r.
  • Status: zamknięty
 5. 35.
  mgr Filip Cyuńczyk

  Narodowe instytuty pamięci i ich miejsce w prawno-społecznej rzeczywistości państw postkomunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Marek Wąsowicz
  • Data obrony: 30.05.2019r.
  • Status: zamknięty
 6. 36.
  mgr Agnieszka Serlikowska

  Opłaty i inne należności nakładane przez organy urzędowej kontroli żywności regulowane w unijnym i krajowym prawie żywieniowym

  • Promotor: dr hab. Paweł Wojciechowski
  • Data obrony: 20.05.2019r.
  • Status: zamknięty
 7. 37.
  mgr Alicja Sieczych-Drzewiecka

  Szkoda ewentualna a utrata szansy. Granice kompensacji

  • Promotor: PROF. DR HAB. Maciej Kaliński
  • Data obrony: 06.05.2019r.
  • Status: zamknięty
 8. 38.
  mgr Łukasz Pożoga

  Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

  • Promotor: DR HAB. Maciej Kaliński
  • Data obrony: 06.05.2019r.
  • Status: zamknięty
 9. 39.
  mgr Izabela Prager

  Doradcy inwestorów do spraw głosowania (proxy advisors). Studium prawnoporównawcze

  • Promotor: PROF. DR HAB. Michał Romanowski
  • Data obrony: 08.04.2019r.
  • Status: zamknięty
 10. 40.
  mgr Klaudia Szymańska-Rutkowska

  Plan restrukturyzacyjny (Scheme of Arrangement) jako eksterytorialne narzędzie restrukturyzacji dłużnika

  • Promotor: PROF. DR HAB. Katarzyna Bilewska
  • Data obrony: 08.04.2019r.
  • Status: zamknięty