Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 11.
  mgr Mateusz Muchel

  Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym jako instrument prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 27.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 2. 12.
  mgr Michał Sopiński

  Solidarystyczna wizja prawa i państwa w myśli Leona Duguit

  • Promotor: dr hab. Tomasz Stawecki, prof. ucz.
  • Data obrony: 26.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 3. 13.
  mgr. Bartłomiej Nowak-Górski

  Skutki wadliwej reprezentacji osób prawnych

  • Promotor: dr hab. Dominika Wajda
  • Data obrony: 25.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 4. 14.
  mgr Michał Lutek

  Zabezpieczenia międzynarodowe na statkach powietrznych oraz sprzęcie kosmicznym w świetle prawa międzynarodowego

  • Promotor: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. ucz.
  • Data obrony: 20.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 5. 15.
  mgr Dawid Ziółkowski

  Instancyjność postępowania sądowoadministracyjnego w świetle standardu konstytucyjnego i europejskiego

  • Promotor: dr hab. Piotr Przybysz. prof. ucz.
  • Data obrony: 04.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 6. 16.
  mgr Adam Zieliński

  „Prawna koncepcja systemów jakości żywności

  • Promotor: dr hab. Paweł Wojciechowski, prof. ucz.
  • Data obrony: 04.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 7. 17.
  mgr Leszek Wiwała

  Wpływ regulacji prawnych na wielkość nielegalnego rynku napojów spirytusowych w Polsce w latach 2004-2018

  • Promotor: dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. ucz.
  • Data obrony: 28.03.2022r.
  • Status: zamknięty
 8. 18.
  mgr Anita Garnuszek

  Państwo w międzynarodowym arbitrażu handlowym

  • Promotor: prof. dr hab. Jerzy Poczobut
  • Data obrony: 09.03.2022r.
  • Status: zamknięty
 9. 19.
  mgr Krzysztof Olszak

  Interes spółki kapitałowej w prawie polskim i hiszpańskim

  • Promotor: prof. dr hab. Michał Romanowski
  • Data obrony: 21.02.2022r.
  • Status: zamknięty
 10. 20.
  mgr Piotr Modrzejewski

  Odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej przez niebezpieczny produkt medyczny

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Safjan
  • Data obrony: 21.02.2022r.
  • Status: zamknięty