Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 21.
  mgr Michalina Szpyrka

  Europejskie standardy stosowania kar pieniężnych na przykładzie polskiego prawa telekomunikacyjnego

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 23.06.2020r.
  • Status: zamknięty
 2. 22.
  mgr Bartosz Nieścior

  Prawno-organizacyjne aspekty wcielania do III Rzeszy Sudetenlandu i Austrii

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Wąsowicz
  • Data obrony: 22.06.2020r.
  • Status: zamknięty
 3. 23.
  mgr Magda Olesiuk-Okomska

  Przestępstwa konwencyjne w polskim prawie karnym

  • Promotor: dr hab. Karol Karski prof. UW
  • Data obrony: 22.06.2020r.
  • Status: zamknięty
 4. 24.
  mgr Maciej Kułak

  Zakaz dyskryminacji w dostępie do dóbr i usług a prawa podstawowe usługobiorców i usługodawców w prawie Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. UW dr hab. Anna Zawidzka-Łojek
  • Data obrony: 22.06.2020r.
  • Status: zamknięty
 5. 25.
  mgr Valeri Vachev

  Przedawnienie karalności zbrodni komunistycznych jako narzędzie sprawiedliwości transformacyjnej

  • Promotor: dr hab. prof. UW Zbigniew Jędrzejewski
  • Data obrony: 19.06.2020r.
  • Status: zamknięty
 6. 26.
  mgr Jan Sowa

  Dyscyplina i sądownictwo wojskowe w Koronie w dobie wojen tureckich w drugiej połowie XVII wieku

  • Promotor: dr hab. Adam Moniuszko
  • Data obrony: 15.06.2020r.
  • Status: zamknięty
 7. 27.
  mgr Marta Zwierz

  Zakaz ne bis in idem w prawie administracyjnym

  • Promotor: dr hab Piotr Przybysz
  • Data obrony: 09.03.2020r.
  • Status: zamknięty
 8. 28.
  mgr Aleksander Kowalski

  Spółka kapitałowa otwarta i zamknięta-funkcjonalne kryterium klasyfikacji

  • Promotor: prof. dr hab. Michał Romanowski
  • Data obrony: 09.03.2020r.
  • Status: zamknięty
 9. 29.
  mgr Maja Czarzasty-Zybert

  Koncepcja kwalifikacji prawno-podatkowej pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych na przykładzie regulacji w prawie francuskim i polskim

  • Promotor: dr hab. Elżbieta Chojna-Duch, prof. ucz.
  • Data obrony: 09.03.2020r.
  • Status: zamknięty
 10. 30.
  mgr Janusz Roszkiewicz

  Zakaz domniemywania kompetencji i wyjątki od tego zakazu w prawie konstytucyjnym, międzynarodowym i europejskim

  • Promotor: prof. UW dr hab. Marcin Wiącek
  • Data obrony: 14.01.2020r.
  • Status: zamknięty

  Pliki do pobrania:

  Recenzenci:
  prof. UJ dr hab. Piotr Mikuli
  prof. UG dr hab. Marcin Wiszowaty