Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 11.
  mgr Karol Wach

  Organizacja publicznego transportu zbiorowego jako zadanie publiczne

  • Promotor: PROF. DR HAB. Jacek Jagielski
  • Data obrony: 30.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 2. 12.
  mgr Dariusz Szydełko

  Dochód z działalności rolniczej jako podstawa opodatkowania. Studium teoretycznoprawne.

  • Promotor: PROF. DR HAB. Witold Modzelewski
  • Data obrony: 30.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 3. 13.
  mgr Olga Kazalska

  Funkcja sygnalizacyjna Trybunału Konstytucyjnego

  • Promotor: PROF. DR HAB. Ryszard Piotrowski
  • Data obrony: 17.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 4. 14.
  mgr Bartłomiej Woźniak

  Surogacja rzeczowa w kontekście ochrony majątku powierniczego w europejskiej tradycji prawnej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Tomasz Giaro
  • Data obrony: 17.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 5. 15.
  mgr Dawid Binemann-Zdanowicz

  Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP

  • Promotor: DR HAB. Wojciech Brzozowski
  • Data obrony: 17.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 6. 16.
  mgr Anna Rolewicz-Orpiszewska

  Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych i odpowiedzialność państw za naruszenie prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem prac Komisji Prawa Międzynarodowego. Przypisanie odpowiedzialności w operacjach pokojowych ONZ

  • Promotor: PROF. DR HAB. Zdzisław Galicki
  • Data obrony: 16.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 7. 17.
  mgr Ben Sassi

  Skuteczność prawa międzynarodowego w porządku prawnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Katarzyna Myszona-Kostrzewa
  • Data obrony: 16.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 8. 18.
  mgr Bartłomiej Sierzputowski

  Status ruchomych dóbr ruchomych na Ziemiach Odzyskanych w prawie międzynarodowym i prawie krajowym

  • Promotor: PROF. DR HAB. Karol Karski
  • Data obrony: 16.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 9. 19.
  mgr. Dariusz Mańka

  Od Oświecenia do Unii Europejskiej. Wybrane aspekty struktur ponadpaństwowych we francuskiej myśli polityczno-prawnej

  • Promotor: PROF. DR HAB. Adam Bosiacki
  • Data obrony: 10.09.2019r.
  • Status: zamknięty
 10. 20.
  mgr. Konrad Kołodziejski

  Od autorytaryzmu do autorytaryzmu. Ideowa i ustrojowa geneza współczesnego państwa rosyjskiego

  • Promotor: PROF. DR HAB. Adam Bosiacki
  • Data obrony: 10.09.2019r.
  • Status: zamknięty