Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 11.
  dr Jacek Lewkowicz

  Odpowiedzialność prawna związków zawodowych w Polsce

  • Promotor: dr hab. Monika Latos-Miłkowska prof. ALK
  • Data obrony: 10.10.2022r.
  • Status: zamknięty
 2. 12.
  mgr Albert Pielak

  Pełnomocnictwo w stosunkach niemajątkowych

  • Promotor: dr hab. Leszek Bosek, prof. UW
  • Data obrony: 03.10.2022r.
  • Status: w toku
 3. 13.
  mgr Natalia Dulkowska

  „Szczególna ochrona znaku towarowego chronionego poza zasadą specjalizacji. Analiza prawnoporównawcza

  • Promotor: dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. UW
  • Data obrony: 28.09.2022r.
  • Status: w toku
 4. 14.
  mgr Maciej Kruk

  Językowe uzasadnienie dynamicznej wykładni prawa

  • Promotor: prof. dr hab. Marcin Matczak
  • Data obrony: 08.09.2022r.
  • Status: w toku
 5. 15.
  mgr Michał Matusiak

  Odpowiedzialność państwa za działalność zgodną z prawem międzynarodowym

  • Promotor: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, prof. ucz.
  • Data obrony: 22.06.2022r.
  • Status: zamknięty
 6. 16.
  mgr Aleksandra Gurynow-Pulkowska

  Ochrona pracowników zatrudnianych na podstawie atypowych stosunków pracy

  • Promotor: dr hab. Monika Latos-Miłkowska prof. ALK
  • Data obrony: 09.05.2022r.
  • Status: zamknięty
 7. 17.
  mgr Ewa Wysocka

  Status prawny gospodarstwa rolnego w świetle zasady zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

  • Promotor: prof. dr hab. Paweł Czechowski
  • Data obrony: 09.05.2022r.
  • Status: zamknięty
 8. 18.
  mgr Mateusz Muchel

  Ocena oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym jako instrument prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej

  • Promotor: prof. dr hab. Robert Grzeszczak
  • Data obrony: 27.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 9. 19.
  mgr Michał Sopiński

  Solidarystyczna wizja prawa i państwa w myśli Leona Duguit

  • Promotor: dr hab. Tomasz Stawecki, prof. ucz.
  • Data obrony: 26.04.2022r.
  • Status: zamknięty
 10. 20.
  mgr. Bartłomiej Nowak-Górski

  Skutki wadliwej reprezentacji osób prawnych

  • Promotor: dr hab. Dominika Wajda
  • Data obrony: 25.04.2022r.
  • Status: zamknięty