Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

 1. 11.
  mgr Piotr Frątczak

  Rola prawa bankowego prywatnego w regulacji działalności bankowej - analiza na podstawie wybranych konstrukcji umownych

  • Promotor: prof. dr hab. Aleksander Chłopecki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 2. 12.
  mgr Dawid Rejmer

  Regulacja bilansowych aspektów połączenia spółek w kodeksie spółek handlowych i innych ustawach

  • Promotor: dr hab. Artur Nowacki
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 3. 13.
  mgr Włodzimierz Rojek

  Instytucja sędziego pokoju w Kanadzie na tle porównawczym

  • Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 4. 14.
  mgr Michał Strzępek

  Konstytucyjny status samorządu zawodowego

  • Promotor: prof. dr hab. Marek Zubik
  • Data obrony: -
  • Status: w toku
 5. 15.
  mgr Marta Sznajder

  Pozycja prawna używaczy w prawie patentowym

  • Promotor: prof. dr hab. Monika Dąbrowska
  • Data obrony: -
  • Status: zamknięty
 6. 16.
  mgr Wojciech Engelking

  Post-decyzjonistyczny instytucjonalizm w myśli politycznej i prawnej Carla Schmitta

  • Promotor: dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. ucz.
  • Data obrony: -
  • Status: w toku